"Naprawd? dobry fryzjer to nie tylko cz?owiek z no?yczkami. No?yczki mog? by? tylko narz?dziem, a to co naprawd? pozwala by? dobrym fryzjerem musi wyp?ywa? z wn?trza."

TAK!!! Kielce maj? dobrego fryzjera!!!

Nasi stali od wielu lat klienci dobrze wiedz?, ?e dla nas fryzjerstwo, w?osy i modelowanie to pasja, sposb na ?ycie i sztuka. Fryzurami staramy si? odda? osobowo?? naszych klientek i klientw. Specjalnie dla Was nasz salon nosi teraz nazw? KLUBU FRYZJERSKO - KOSMETYCZNEGO KAROLINY MO?KO.

salon fryzjerski kielceDlaczego klubu? Poniewa? sumiennie staramy si? nie pope?nia? b??du rutyny. Chcemy, aby tak jak to si? dzieje niezmiennie od lat, pomys?y na w?osy Karoliny Mo?ko, zawsze cisn??y na usta te same s?owa - nietuzinkowe, wspania?e, innowacyjne, odwa?ne, ciekawe, etc. Chcemy, aby ka?da nasza klientka s?ysza?a od rodziny i znajomych - Ooo! Jak dobrze Ci w tych w?osach! Dlatego, to co oferujemy to nie salon, ale... klub, czyli miejsce ktore ?yje, ktre jest ciep?e, wr?cz domowe, przyjazne zarwno dla naszych klientw jak i dla nas. Do nas mo?na przyj??, posiedzie? w super wygodnej sofie, pogada?, napi? si? smacznej kawki. A z ca?? pewno?cia mi?ym akcentem podczas pracy z w?osami, b?dzie ws?uchiwanie si? w wybran? przez Was muzyk?, lub je?li sobie tego nasz klient ?yczy w... cisz? czasem przrywan? trzaskiem pal?cego si? drewna w naszym kominku.

Taki klimat powoduje, ?e czas sp?dzony u nas jest odpoczynkiem, a nie kolejnym punktem w zabieganym dniu. Klientom daje to spokj a nam inspiracj?. Nasze klientki z przed 12 lat cz?sto jeszcze z ulicy Prostej,poczekalnia - salon Karoliny Mo?ko cz?sto pytaj? dlaczego te ci?g?e zmiany. Odpowiadamy ?e w?a?nie po to, aby nic w tym co robimy nie sta?o si? powszechne, zwyk?e czy banalne. Chcemy ci?gle zaskakiwa?. Nie ma znaczenia czy potrzebujesz fryzury na co dzie?, na rodzinna uroczysto??, czy na w?asny ?lub, naszym zadaniem jest zrobi? to na 100 procent.

To co robimy to nie puste s?owa lecz ?ywy dowd, ?e nieustannie si? rozwijamy i szukamy nowych inspiracji. To co robimy to nie nasza praca lecz dla nas to sztuka i sposb na ?ycie. Niniejszym serdecznie zapraszamy, do sprbowania artystycznej r?ki Karoliny Mo?ko.

Mo?na to zrobi? umawiaj?c si? pod numerem tel:


888 - 42 13 13

Serdecznie zapraszamy :)